Via de diverse media heeft u kunnen vernemen dat op 25 mei 2018 de nieuwe Privacy wet van toepassing is.

Ook LTV Herkenbosch heeft hiermee te maken en het Bestuur heeft de nodige acties ondernomen om uw gegevens te beschermen, hetgeen vastgelegd is onze Privacy Verklaring.

 

Privacy verklaring juni 2018

Dit is de privacyverklaring van LTV Herkenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175356, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van ieder lid worden onderstaande gegevens in onze ledenledenadministratie verwerkt:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummers en emailadressen

Deze gegevens worden door de vereniging gebruikt voor:

  • Uw lidmaatschap van de KNLTB
  • De ledenlijst
  • Opstellen van kantine rooster

De ledenlijst is zichtbaar op het niet openbare gedeelte van onze website, die alleen voor Leden met een Gebruikersnaam en Wachtwoord toegankelijk is. Daarnaast is een exemplaar van deze lijst in de kantine in te zien.

Ook administreren wij uw bankrekeningnummer. Dit nummer wordt alleen gebruikt voor het innen van de contributie. Vanzelfsprekend wordt dit nummer niet voor andere zaken gebruikt.

De bewaartermijn van deze gegevens is gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beeindiging. Voor de financiële administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar na beeindiging van het lidmaatschap.

De adresgegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en emailadressen) worden na het beeindigen van het lidmaatschap wel gearchiveerd met als doel oud-leden te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Bestuur LTV Herkenbosch

E-mail:                             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.